Årsmøte og valg i Løiten Almenning

Årsmøte m/valg i Løiten Almenning avholdes på Kilde Gjestgiveri, fredag 18. mars.

Valgmanntallet for Løiten Almenning blir lagt ut på allmenningskontoret i løpet av januar, og her på hjemmesiden. Nærmere dato kommer senere. Kunngjøres i lokalavisa.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen senest 3 uker etter utleggelsen. En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.