Manntall i Løiten Almenning

Årsmøte m/valg i Løiten Almenning avholdes på Kilde Gjestgiveri, fredag 18. mars.

Valgmanntallet for Løiten Almenning er lagt ut på allmenningskontoret fra mandag 24. januar.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen senest 3 uker etter utleggelsen, dvs. 14. februar. En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget. Utleggelsen kunngjøres i Hamar Arbeiderblad og Østlendingen mandag 24. januar.