Årsmøte med valg den 18. mars

Årsmøte for året 2021 med valg holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 18. mars fra kl. 12.00. Stemmeavgivning fra kl. 12.05 til kl. 18.00, øvrige årsmøtesaker fra kl. 19.00. Årsmelding og valgkomiteens innstilling på kandidater er lagt ut på allmenningskontoret og her på nettsiden f.o.m. 25. februar. Dette vil også bli sendt til de bruksberettigede pr. post i uke 9. Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Lars Skramstad i hende senest 4. mars. Endelig valgliste legges ut på allmenningskontoret 11. mars. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 11. mars. Kunngjort i HA og Østlendingen torsdag 24. februar.

Valgkomiteens innstilling på kandidater og presentasjon av disse finner du her: Presentasjon av kandidatene 2022. 
Informasjon om valget og eksempel på stemmeseddel finner du her. Det er kun personlig frammøte ved stemmeavgivning.

Årsmelding og regnskap for 2021 i pdf er lagt ut her
Årsmelding og regnskap for 2021 i bla – bar versjon finner du her

Foto: Emilie Westli Andersen