Invitasjon til bruksrettbefaring

Løiten Almenning inviterer bruksberettigede med ektefelle/samboer samt kårfolk til bruksrettbefaring fredag, 21. juni, fra kl. 10.30. På grunn av bestilling av transport og mat, må vi ha bindende påmelding innen fredag 31. mai. Påmelding gjøres til e-post: firmapost@loitenalmenning.no

Program for bruksrettbefaringen, finner du her

Program:
Kl. 10.30: Oppmøte ved Kilde Gjestgiveri. Husk egna fottøy og klær etter værmelding og program.
Kl. 11.00: Avreise fra Kilde til Budor med busser, via Budorvegen. Orientering på bussen.
Kl. 11.30: Program på Budor. Vi deler opp deltakerne i fire grupper, med rullering på følgende poster:
1. Visning av skiutleia og orientering om Budor skianlegg v/Løiten Almenning.
2. Budor Grendesentrum. Orientering og visning av forslag til Budor Grendesentrum v/arkitekt John Arne Bjerknes.
3. Orientering om hytter og hytteutleie i nye Trettebergsetra v/Budor AS og Budor Hytteutleie AS.
4. Demonstrasjon av Prinoth Raptor krattknuser v/Løiten Almenning.
Kl. 14.00 Lunsj på Budor Gjestegård
Kl. 15.00: Avreise fra Budor til Haverbekkvika,
via Østre Fjellveg. Orientering på bussen.
Kl. 15.45: Skogbefaring i Løiten Almenning:
• Haverbekkvika – Orientering om krav til økt bruk av lukket hogst, samt visning av gjennomført drift.
• Rolig skogstur på merket sti til Høgsvollvegen (ca. 1 km.):
– Informasjon om foryngelse av furu med markberedning
– Ungskogpleie med tanke på et villere klima og redusert elgbestand.
Kl. 17.45: Avreise fra skogen
Kl. 18.00: Ankomst Kilde Gjestgiveri
Kl. 18.30: Middag på Kilde Gjestgiveri m/kulturelt innslag.
Etter middagen blir det sosialt samvær.

Vel møtt!
Styret i Løiten Almenning