Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk igjen, men det er akseltrykkrestriksjon på 6 tonn.

Vegen er fortsatt noe bløt, og da spesielt på kantene. Den åpnes for vanlig biltrafikk, med et maks akseltrykk på 6 tonn. Akseltrykkrestriksjonen gjelder på alle veger fra Grua (nord for Gjestegården) til toppen av Narsæterberget. Tiltaket er skiltet.

God tur, og kjør etter forholdene!

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post