Sommerferieavvikling i Løiten Almenning

I uke 29 og 30 har vi sommerferieavvikling og allmenningskontoret er stengt. Fra mandag 29. juli er kontoret betjent igjen. Du finner det meste av informasjon på våre nettsider loitenalmenning.no og visitbudor.no. Nedenfor har vi samlet opp noen spørsmål og svar som ofte går igjen hos oss og som vi håper kan være til hjelp:

TV/Internett på hytta: Bestilling av TV/Internett kan gjøres her 
Ved driftsproblemer, mulighet for tilkobling eller manglende tilbakemelding om tidspunkt for installasjon, kontakt Telenor på telefon 05000. Har du bestilt nytt abonnement, men har spørsmål vedrørende installasjon kontakt OneCo kundesenter på telefon 02121.

Bom og bomsystemer: Ved spørsmål om bom, les her eller ta kontakt med kundeservice hos Youpark: 477 00 700.

Hogst og hogstavfall rundt hytta: Les informasjon her

Beitedyr og gjerding rundt hytta: Les informasjon her

Hullete veger eller andre driftsproblemer/avvik på Budor? Send oss e-post

Hyttetomt på Budor? Les mer her eller ta kontakt på e-post

Salg/overdragelse av hytte? Ta kontakt på e-post

Tilbygg/endringer på hytta? Endringer du ønsker å gjøre på hytta som for eksempel påbygg, terrasser, tilbygg, gjerde er regulert i gjeldende reguleringsplan, og det må derfor tas kontakt med Løten kommune, tlf. 62 56 40 00 eller e-post.

Opparbeidelse/endring av gårdsplass/innkjørsel: Dette er regulert i reguleringsplanen for området, og det må tas kontakt med Løten kommune, tlf. 62 56 40 00.

Budor Caravan: kontakt e-post eller tlf. 62 54 74 40.

Gjeldende vannposter for fritidsboliger uten innlagt vann: tlf. 62 54 74 40.

Gjeldende vann, for fritidsboliger med innlagt vann: Vakttelefon vann og avløp, Løten kommune: tlf. 951 54 466.

Vann og kloakk på hytta? Lurer du på om din hytte kan kobles på offentlig vann og kloakk, ta kontakt med Løten kommune, tlf. 62 56 40 00.

Avfallsplasser i Løtenfjellet: Kontakt Sirkula, tlf 62 54 37 00, ytterligere informasjon: Sirkula

Beitedyr: Vakttelefon for beitedyr: tlf 48 13 44 70

Bruksrettytelser: Les mer om bruksrett her. Søknadsskjema om utbetaling av bruksrettytelser med fakturabilag eller søknader som må styrebehandles, kan sendes til oss pr. e-post eller leveres i postluka til venstre for inngangsdøra på allmenningskontoret.

Gjeldende brann, liv og helse: Brann 110, Politi 112, Helse 113

Hvis det haster, ta kontakt med oss på e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller på tlf. 62 54 74 40.
Åpningstid på telefon i uke 29 og 30 er kl. 08.00 – 12.00.

Riktig god sommer fra oss i Løiten Almenning!

Foto: Frederik Garshol