Andre tilskudd, produkter

Sats 75%

  • Flis til strø og grøfting. Formålet må presiseres i søknadskjemaet. Det må sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om bruksrettytelser til flis til grøfting.

Sats 75%

  • Drensrør og skjøtemuffer til og med 40 cm og synkekum i drensgrøfter for dyrket mark. Over 40 cm etter søknad. Det må sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om bruksrettytelser.

Sats 30%

  • Pukk til grøfting og til hydroteknisk anlegg

Sats 50%

  • Trykkrør for vanning (nedgravde) maksimal diameter 160 mm.

Sats 25%

  • Langved, maks 24 m3 pr. år

Sats 60%

  • Gjerdemateriell i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd til bruk mot utmark og inngjerding av dyr på beite. Permanente- og samlegjerder inntil 1 meters høyde. Ytelser til gjerde over 1,20 meter høyde kan gis etter søknad. Stålgrinder til samlekve. Ved gjerdehold mot allmenningen kan det søkes om ekstra tilskudd.

Sats 30%

  • Potetkasser og grønnsakskasser i trematerialer

Sats 75%

  • Leieskjæring av eget virke til vedlikehold og gjerdehold