Andre tilskudd

Produkt: Sats
Flis til strø (fakturert direkte fra leverandør). Formålet må presiseres i søknadskjemaet. 65 %
Drensrør og skjøtemuffer til og med 40 cm og synkekum i drensgrøfter for dyrket mark. Over 40 cm etter søknad. Ved større grøfteprosjekt, må det sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om bruksrettytelser.

Flis til grøfting

Pukk til grøfting

Trykkrør for vanning (nedgravde) maksimal diameter 160 mm.

75 %

75 %

30%

50%

 

Gjerdemateriell i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd til bruk mot utmark og inngjerding av dyr på beite. Permanente- og samlegjerder inntil 1 meters høyde. Ytelser til gjerde over 1 meter kan gis etter søknad. Ved gjerdehold mot allmenningen kan det søkes om ekstra tilskudd
Stålgrinder til samlekve.
60 %
Potetkasser og grønnsakkasser i trematerialer

 

30 %

 

Leieskjæring av eget virke til vedlikehold og gjerdehold 75 %

Bruksrettrabatt på langved: Bruksrettrabatten på langved er 25 %, begrenset til 24 m3 pr. bruksberettiget. Dette gjelder også ved kjøp av virke til biobrenselanlegg.