Andre tilskudd

Produkt: Sats
Flis til strø og grøfting (fakturert direkte fra leverandør). Formålet må presiseres i søknadskjemaet. 65 %

 

Drensrør og skjøtemuffer til og med 40 cm og synkekum i drensgrøfter for dyrket mark. Over 40 cm etter søknad. Ved større grøfteprosjekt, må det sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om bruksrettytelser.

Pukk til grøfting, kun fra leverandøren LA Pukk AS.

75 %

30%

Gjerdemateriell i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd. Permanente og samlegjerder inntil 1 meters høyde. Stålgrinder til samlekve. Tilskudd til gjerde over 1 meter kan gis etter søknad. 60 %
Potetkasser og grønnsakkasser i trematerialer

 

30 %

 

Leieskjæring av eget virke til vedlikehold og gjerdehold 75 %

 

Ved gjerdehold mot allmenningen kan det søkes styret om ekstra tilskudd.