Ledige hyttetomter på Budor

Her finner du informasjon om ledige hyttetomter på Budor:

1. Ledige tomter på Felt P, Budor Nord

Generell informasjon om feltet:

– Strøm og vannposter
– Innfestningsavgift etter avtale, prisen varierer fra kr 300 000 – 390 000,-
– Årlig festeavgift: kr 7 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel) og vegavgiftskort hvis det er ønskelig.

Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning. Kontaktinformasjon: tlf. 62 54 74 40, e-post: firmapost@loitenalmenning.no

 

2. Ledige tomter på Nordlykkja
Det er Eek Eiendom som selger parhytter på Nordlykkja. For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no eller her 

Generell informasjon om feltet:
– Innfestningsavgift etter avtale med utbygger.
– Årlig festeavgift: kr 8 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, Internett hvis det er ønskelig.