Ledige hyttetomter på Budor

Her finner du informasjon om reguleringsplaner og ledige hyttetomter i Svaenlia på Budor. I tabelloversikten nedenfor finner du linker til dokumenter (PDF) for nedlasting. For ledige hyttetomter, sjekk referansekoder på de forskjellige feltene. Sammenhold dette med informasjonen nedenfor tabellen.

Planbestemmelser H5 – H7 Reguleringsplan (kart) H5 – H7
Planbestemmelser H10 – H12 Reguleringsplan (kart) H10 – H12
Ledige hyttetomter i Svaenlia på Budor
Drømmer du om en hytte på Budor?

Utbygging av nytt felt, Tyrikollen II: Feltet består av tilsammen 11 parhytter. Hyttene varierer noe i pris avhengig av beliggenhet. Området prosjekteres etter “samme lest” som TyriKollen I i Svaenlia. Det er Eek Eiendom som bygger ut dette feltet.
For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no eller her

Løiten Almenning har dessverre få ledige tomter tilgjengelig nå.
I 2018 starter utbygging av 2 hyttefelt i Svaenlia, og 1 hyttefelt på Budor Nord, totalt ca 50 hyttetomter. Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning (tlf. 625 47 440, e-post: firmapost@loitenalmenning.no).

Generell informasjon:
Innfestningavgift etter avtale.
Årlig festeavgift: 8 500,- (fra 1.1.2018)
Årlig serviceavgift (kan reguleres årlig): 1050,- (fra 1.1.2018)
I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, internett hvis det er ønskelig.

Eventuelle nyhetssaker om ledige hyttetomter vil du finne her: Se informasjonssaker om ledige tomter