Godkjente bruksregler – Løiten Almenning

Godkjente bruksregler – Løiten Almenning

Landbruks- og matdepartementet har den 27. mai 2019 godkjent Løiten Almennings forslag til nye bruksregler, jf. bygdeallmenningsloven § 3-8. Godkjente bruksregler skal allmenningsstyret besørge kunngjort for de eiendoms- og bruksberettigede. Kunngjøres i HA og Østlendingen fredag 31. mai 2019. Bruksreglene

Les mer