Informasjon om beiteslipp

Informasjon om beiteslipp

Informasjon om beiteslipp i Løten: De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet vurderes som tilstrekkelig. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp.

Les mer

Rådyrjakt 2024

Rådyrjakt 2024

Utleie av rådyrjakt er delt opp i to perioder. Bukkejakt fra den 10. august t.o.m. 24. september og ordinær jakt fra 2. oktober t.o.m. 23. desember. Bukkejakt leies ut til innenbygdsjegere, mens den ordinære jakta leies ut til jaktlag.

Les mer

Hogst av trær i hyttefelt

Hogst av trær i hyttefelt

Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område): Festekontrakten har bestemmelser om at felling av trær ikke kan skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved å gi hytteeiere tillatelse til å bestemme over de grantrær som står nærmere

Les mer

Konstituering av styret

Konstituering av styret

Årsmøte for året 2023 med valg, ble avholdt 5. april. Les mer om årsmøte og valgresultat her Konstituerende styremøte ble avholdt fredag 12. april, og styret i Løiten Almenning består av:

Les mer

Forbud mot åpen ild i skog og mark

Forbud mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbudt med åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette gjelder også bruk av engangsgrill. Skogbrann meldes til tlf. 110. Tusen takk for at du tar hensyn!

Les mer