Category: Ledige tomter

140217 Budor 10

Utbygging av nytt felt, Tyrikollen II: Feltet består av tilsammen 11 parhytter. Hyttene varierer noe i pris avhengig av beliggenhet. Området prosjekteres etter «samme lest» som Tyrikollen I i Svaenlia. Det er Eek Eiendom som bygger ut dette feltet, For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se vår hjemmeside www.eek.no.

Ledige tomter felt H12: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440.

Ledige tomter felt H10: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440.

Ledige tomter felt H7: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440

Innfestningavgift: 425 000,-  – 450 000,-
Årlig festeavgift: 8 000,-
Årlig serviceavgift (kan reguleres årlig): 985,-
I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, internett hvis det er ønskelig.

BildeBudor7140217 Budor 09