Category: Ledige tomter

140217 Budor 10

Utbygging av nytt felt, Tyrikollen II: Feltet består av tilsammen 11 parhytter. Hyttene varierer noe i pris avhengig av beliggenhet. Området prosjekteres etter «samme lest» som TyriKollen I i Svaenlia. Det er Eek Eiendom som bygger ut dette feltet. For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no.

Løiten Almenning har dessverre få ledige tomter tilgjengelig nå.
I 2018 vil vi starte utbygging av 2 hyttefelt i Svaenlia, og 1 hyttefelt på Budor Nord, totalt ca 50 hyttetomter. Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning (tlf. 625 47 440, e-post: firmapost@loitenalmenning.no).

Generell informasjon:
Innfestningavgift etter avtale.
Årlig festeavgift: 8 500,- (fra 1.1.2018)
Årlig serviceavgift (kan reguleres årlig): 1050,- (fra 1.1.2018)
I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, internett hvis det er ønskelig.

BildeBudor7140217 Budor 09