Småviltjakt

Jaktkort selges elektronisk på nettet via Inatur, også jakttilbud som er søknadsbasert ligger på her. NB! Gå inn via lenker her på nettsiden, se nedenfor. Med dette håper vi at våre jegere får en lettere tilgang på jaktkort og for oss en stor administrativ besparelse.

Det er ikke anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort, så småviltjakten vil være forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning.

Periode 1: 10. september t.o.m. 24. september. I denne perioden selges det jaktkort til innenbygdsboende, som er medlem i LJFF eller bruksberettiget i Løiten Almenning, koieleiere i Løiten Almenning. I tillegg selges det 15 årskort til hytteeiere (Disse kortene gjelder f.o.m. periode 1 t.o.m. periode 2). For å få kjøpt kortene for 1. periode må søknad leveres på Inatur før 1. mai.


Periode 2: f.o.m. 2. oktober og ut jaktsesongen
har hytteeiere i Løiten Almenning anledning til å kjøpe 2 årskort pr. hytte. I tillegg selges det dagskort og 3 dagerskort til hytteeiere og innenbygdsboende. NB: Det er kun hytteeier og hans/hennes nærmeste familie (inkl. svigerdatter/sønn) som har anledning til å kjøpe kort som hytteeier.


Jakttider:

And og Ringdue 21/8-24/9 og 2/10-23/12
Skogsfugl (forbudt med rifle) og rype 10/9-24/9 og 2/10-23/12
Hare 10/9-24/9 og 2/10-23/12 og 1/1-29/02
Kanadagås 10/8-3/12
Rev 15/07-15/04
Mår 1/11-15/03
Mink Hele året

 

Jaktregler:

  • For jakt med hund i 1. periode er krav om gyldig sauerenhetsbevis. Kontaktperson i LJFF for sauedressur er Jan Eike, tlf 62 59 04 47.
  • Det tas forbehold om tidligere slutt og/eller begrensinger av jaktområder. LJFF kan avholde jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at JAKTPRØVE PÅGÅR!
  • Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
  • Båndtvang til 20. august. Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur tillates ikke med løs hund før 10. september.
  • Postering og jakt på allmenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
  • Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse i opp til 3 år.

 

Jaktkort:

Småvilt jaktkort for medl. LJFF og bruksberettigede i Løiten Almenning
Årskort, kr 1 500,- KJØP HER
Årskort ungdom f.o.m 15 år t.o.m 17 år, kr 300,- KJØP HER
Dagskort (2. periode), kr 275 KJØP HER
3 dagerskort (2. periode), kr 650,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for koieleiere i Løiten Almenning
Årskort koieleiere; 2 kort a kr 1 500,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for hytteeiere 1 + 2. periode (2. kort pr. hytte) i Løiten Almenning
Årskort hytteeier 1+ 2. periode, kr 2 200,- KJØP HER
Årskort hytteeiere 2. periode, kr 1 600,- KJØP HER
Dagskort (2. periode), kr 275,- KJØP HER
3 dagerskort (2. periode), kr 650,- KJØP HER

Jaktoppsyn Terje Nilssen tlf. 917 30 316.
Rovviltobservasjoner bes meldes snarest på tlf. 902 69 468.