Beverjakt

Løten har i de vassdrag det er åpnet for beverjakt en god bestand av bever. Det skytes årlig 4 – 5 bever fordelt på 5 jaktfelt. Se linken under for utskrift av jaktfeltene. Søknadskjema for beverjakt finner du ved å trykke på linken for søknadskjemaer. Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon.

 

SØKNADSKJEMA                          JAKTFELT BEVER