Beverjakt

Beverjakt

Løten har i de vassdrag det er åpnet for beverjakt en god bestand av bever. Det skytes årlig 4 – 5 bever fordelt på 5 jaktfelt. Se linken under for utskrift av jaktfeltene. Søknadskjema for beverjakt finner du ved å trykke på linken for søknadskjemaer. Søknadfrist for beverjakt 2015/2016 er 1. juni 2015

SØKNADSKJEMA                          JAKTFELT BEVER