Seter

Seteroversikt Løiten Almenning 2015-2016
Forrige seteroversikt ble gjort i 1995/99. For å ha en bedre oversikt over dagens utnyttelse av seterlykkjene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Seterlykkjene ble befart høsten 2015.

Seteroversikt Løiten Almenning 2015-2016

Med utgangspunkt i allmenningsloven og Løiten Almennings bruksregler har styret revidert retningslinjene for utvisning og bortfall av seter i Løiten Almenning. Disse ble vedtatt i styremøte
20. januar 2017 i sak 5/17, og erstatter tidligere retningslinjer vedtatt 4. mars 1999, i sak 30/99. Disse er ment å konkretisere hvordan styret vil praktisere allmenningsloven.
Disse finner du her: Retningslinjer for utvisning og bortfall av seter i Løiten Almenning

Forslag til avtale om bruk av seterlykkja

Rapport for bruk av seterlykkja

Lov om bygdeallmenninger