Seter

Seteroversikt Løiten Almenning 2015-2016
Forrige seteroversikt ble gjort i 1995/99. For å ha en bedre oversikt over dagens utnyttelse av seterlykkjene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Hilde Kristin Mellum, Øivind Nordvold og Hilde Nyborg Fischer. Seterlykkjene ble befart høsten 2015.

Seteroversikt Løiten Almenning 2015-2016

Med utgangspunkt i allmenningsloven og Løiten Almennings bruksregler har styret revidert retningslinjene for utvisning og bortfall av seter i Løiten Almenning. Disse ble vedtatt i styremøte
20. januar 2017 i sak 5/17, og erstatter tidligere retningslinjer vedtatt 4. mars 1999, i sak 30/99. Disse er ment å konkretisere hvordan styret vil praktisere allmenningsloven.
Disse finner du her: Retningslinjer for utvisning og bortfall av seter i Løiten Almenning

Forslag til avtale om bruk av seterlykkja

Rapport for bruk av seterlykkja

Lov om bygdeallmenninger