Åpenhetsloven

Løiten Almenning er omfattet av Åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal allmenheten sikres tilgang til informasjon om hvordan virksomheten arbeider med temaene, og hvordan eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres av virksomheten.

Her finner du Løiten Almennings redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i 2023.

Henvendelser sendes til firmapost@loitenalmenning.no