Veger i Løiten Almenning

I 2009 ble det installert automatiske bommer på vegene opp mot Budor. Et anlegg ved den gamle skistadion langs Budorvegen, og et anlegg ved forsvarets lager (arsenalet) på Østre Fjellveg.

Det kan betales med kort ved begge bomstasjonene (Budorvegen og Østre Fjellveg). I bomstasjonen i Østre Fjellveg kan det betales med både kort og kontant. For dere som bruker allmenningen mye, anbefaler vi at dere kjøper årskort eller sesongkort. Dette fåes kjøpt ved å ta kontakt med Løiten Almenning enten på telefon 62 54 74 40 eller ved e-post: firmapost@loitenalmenning.no
Årskort og sesongkort i Løiten Almenning gjelder for bruk av alle vegene i allmenningen (også Mosjømarka).

Priser gjeldende fra 01.01.2019

Enkeltbillett Budorvegen:               kr  65,-

Årsavgift 1.1. – 31.12:                      kr 1 250,-

Vintersesong 01.11 – 30.04.            kr 800,-

Sommersesong 01.05 – 31.12.        kr 800,-

Enkeltbillett Mosjømarka                kr 55,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse)

Beboere på Caravanplassen:

Årsavgift 15.09.17 -14.09.18:            kr 1.250,-

Sesong vinter 15.09.17 -15.05.18:    kr  800,-

I tillegg til årsavgiften og sesongavgiften kommer det en engangsinvestering på kr. 100,- for et elektronisk bomkortet. Bomkortet kan brukes i mange år. Ved kjøp av årskort vil man automatisk få tilsendt en faktura på fornyelse året etter. Ved betaling av denne vil man automatisk fornye årskortet.