Veger i Løiten Almenning

Den 1. januar 2020 ble det byttet bomsystem for vegene i Løiten Almenning. Det nye systemet baseres på skiltgjenkjenning ved hjelp av kameraer. Norgesbom/Youpark som er markedsleder på slike systemer er valgt som leverandør, og de har pr. i dag 50 tilsvarende anlegg og 35 000 brukere rundt i Norge. Fordelen med det nye systemet er at det vil bli slutt på all kø ved bommer samt at det muliggjør en mer fleksibel abonnementsløsning.

Betalingsalternativer:

  1. Betaling innen 48 timer: Du betaler bompasseringen din med ditt betalingskort (bankkort/Visa osv) på youpark.no innen 48 timer. Betalingen er sporløs.
  2. Automatisk trekk via betalingskort: Gå inn på youpark.no via mobil eller PC og registrer bilnummer og kortnummer. Du vil da automatisk bli trukket for enkeltbillett for hver bompassering.
  3. Faktura: Kjører du igjennom bommen uten å foreta deg noe, så vil kjøretøyets eier motta en faktura i posten på bompassering + fakturagebyr på kr 79,-
  4. Abonnement: Det vil bli tilbudt flere forskjellige abonnementer i det nye systemet. Disse er listet opp under priser lengre ned i dette skrivet. For å kjøpe abonnement går man inn på youpark.no, og velger Budor som lokasjon. Her blir du guidet igjennom hele kjøpsprosessen.

Da systemet baseres på skiltgjenkjenning kan dette føles mindre fleksibelt enn det gamle systemet, der man kunne flytte kort mellom forskjellige biler. Her er det viktig å minne om at det heller ikke i det gamle systemet var ment at man kunne benytte kortet til flere biler. Er det slik at man av ulike grunner må bruke en annen bil til hytta, så er det mulig å gå inn på www.youpark.no/dinside å endre skiltnummer for en periode. For at ikke systemet skal misbrukes er det lagt inn en karantenetid på 48 timer for å skifte tilbake til det gamle nummeret.

For kjøp av abonnement, gå inn på youpark.no og velg/søk opp Løiten Almenning. Med bakgrunn i tilbakemeldinger har vi gjort noen små endringer i produktpakken. Som en tilpasning for brukere med flere biler som ikke bruker vegene nok til å kjøpe årskort, innføres et klippekort.

For kjøp av abonnement, gå inn på youpark.no og velg/søk opp Løiten Almenning eller Budor. 

Priser fra 1.1.2022:
Enkeltbillett personbil: kr 75,-
Enkeltbillett lastebil/traktor/buss: kr 110,-
Klippekort 10 – klipp: kr 700,-
Helårskort en bil: kr 1 375,-
Helårskort to biler: kr 2 100,-
Helårskort tre biler: kr 2 850,-
Halvårskort: kr 800,-
Lastebil, traktor og buss årskort: kr 2 800,-
Klippekort lastebil – 50 klipp: kr 5 000,-

Enkeltbillett Mosjømarka: kr 65,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse)

Abonnementsløsningene, enkeltvis og i kombinasjon, bør dekke de aller fleste behov.

Vegavgiftskortet (helårskort og halvårskort) gjelder for alle vegene i Løiten Almenning.

Beitekort for perioden 1.5.21 til 31.10.21 må forhåndsgodkjennes hos Løiten Almenning. Husk å skrive inn gnr. og bnr. i kommentarboksen ved kjøp. Beitekortet kan benyttes umiddelbart etter man har lagt inn nummerskilt på kjøretøy. Ved å velge «Automatisk fornyelse» på «Min side» i registreringsprosessen hos Youpark, vil du bli varslet pr. SMS og e-post 7 dager før utløp om at abonnementet fornyes automatisk. Du slipper da å tenkte på dette hvert år og abonnementet fornyes hvis du ikke foretar deg noe. Det er krav om forhåndsgodkjenning ved kjøp av dette abonnementet. Du vil motta en SMS når de søknad er ferdigbehandlet.

For kjøp av abonnement, gå inn på youpark.no og velg/søk opp Løiten Almenning eller Budor.
Brukerveiledning Youpark finner du her

Generelt om veger i allmenningen:
Løiten Almenning forbeholder seg retten til å stenge vegene uten varsel under teleløsning, flom, snøbrøyting eller vegarbeid. Hvilke veger som til enhver tid holdes åpne avgjøres av allmenningen.
Noen veger stenges helt om vinteren og brøytes ikke, andre veger stenges i vårløsningen. Er du usikker, ta kontakt med Løiten Almenning på tlf. 625 47 440 eller e-post: firmapost@loitenalmenning.no