Bruksregler

Landbruks- og matdepartementet har den 27. mai 2019 godkjent Løiten Almennings forslag til nye bruksregler, jf. bygdeallmenningsloven § 3-8.

Godkjente bruksregler skal allmenningsstyret besørge kunngjort for de eiendoms- og bruksberettigede. Bruksreglene trer i kraft 4 uker etter at de er kunngjort, jf. bygdeallmenningslovens § 3-9. De nye bruksreglene vil gjelde fra 28. juni 2019. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere bruksregler for Løiten Almenning, godkjent av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2016 og gjeldende fra 17. oktober 2016.

Her kan du laste ned PDF-dokument med oppdaterte og godkjente bruksregler for Løiten Almenning:

2019 Godkjente bruksregler LA_med endringer

Lov om bygdeallmenninger