Styret

Saker til styremøtet sendes til administrasjonen i Løiten Almenning, pr. e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller pr. post: Løiten Almenning, Pb. 68, 2341 Løten. Det er styremøter ca. 1 gang pr. måned. Det sendes ut skriftlig vedtak i saker, men dette vil ta noe tid siden styremøteprotokollen må underskrives før det sendes ut en utskrift av sakene. De som har sendt inn søknad elektronisk via e-post, vil få utskrift av styrevedtaket tilsendt på e-post. Dersom du tar kontakt med administrasjonen etter styremøtet, kan du få en muntlig orientering om vedtaket.

Daglig leder/Allmenningsbestyrer i Løiten Almenning er: Endre Jørgensen: endre@loitenalmenning.no, tlf. 415 72 485.

Styret i Løiten Almenning består av:

Tore Sætren (styreleder): toresaetren@gmail.com , tlf. 930 43 625

Rolf Erik Thorkildsen (nestleder): rolferik@vembstad.no

Jo Inge Gylstrøm: imgy@online.no

Ingeborg Storbæk: ingeborgstor@outlook.com

Mikael Syver Hjelseng: mikaelhj@online.no

Terje Nilssen (ansattrepresentant)