Styret

Saker til styremøtet sendes til administrasjonen i Løiten Almenning, pr. e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller pr. post: Løiten Almenning, Pb. 68, 2341 Løten. Det er styremøter ca. 1 gang pr. måned. Det sendes ut skriftlig vedtak i saker, men dette vil ta noe tid siden styremøteprotokollen må underskrives før det sendes ut en utskrift av sakene. De som har sendt inn søknad elektronisk via e-post, vil få utskrift av styrevedtaket tilsendt på e-post. Dersom du tar kontakt med administrasjonen etter styremøtet, kan du få en muntlig orientering om vedtaket.

Daglig leder/Allmenningsbestyrer i Løiten Almenning er: Endre Jørgensen: endre@loitenalmenning.no, tlf. 415 72 485.

Styret i Løiten Almenning består av:

Tore Sætren (styreleder): toresaetren@gmail.com , tlf. 930 43 625
Rolf Erik Thorkildsen (nestleder)
Jo Inge Gylstrøm
Henny Kildahl
Mikael Syver Hjelseng
Terje Nilssen (ansattrepresentant)