To ledige rådyrterreng i Løiten Almenning

To ledige rådyrterreng i Løiten Almenning

Etter tildeling av lagsjakt på rådyr er gjennomført, har vi fortsatt ledig jakt på to terreng. Dette gjelder felt 7 Nyseterfeltet og felt 19 Fjellet. Jaktlaget skal bestå av fire til seks godkjente jegere, jaktleder og nestleder og to til

Les mer

Beitedyr i Løiten Almenning

Beitedyr i Løiten Almenning

Beitedyra slippes ut i allmenningen i disse dager. Nå skal sauer og kuer kose seg på beite noen måneder. Rovviltobservasjoner eller skadde dyr meldes til vakttelefon i beitelaget: tlf. 481 34 470. Ringer du vakttelefonen angående beitende dyr, så er

Les mer

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk

Østre Fjellveg åpnes for biltrafikk igjen, men det er akseltrykkrestriksjon på 6 tonn. Vegen er fortsatt noe bløt, og da spesielt på kantene. Den åpnes for vanlig biltrafikk, med et maks akseltrykk på 6 tonn.

Les mer

Invitasjon til bruksrettbefaring

Invitasjon til bruksrettbefaring

Løiten Almenning inviterer bruksberettigede med ektefelle/samboer samt kårfolk til bruksrettbefaring fredag, 21. juni, fra kl. 10.30. På grunn av bestilling av transport og mat, må vi ha bindende påmelding innen fredag 31. mai.

Les mer

Beitedyr i Løtenfjellet

Beitedyr i Løtenfjellet

Beitedyra slippes i disse dager. Nå skal sauer og kuer kose seg på beite på Budor og i Løtenfjellet noen måneder. Vi har forståelse for at det er irriterende med avføring på plattinger og terrasser, og at det er fristende

Les mer