Elgjakt

Elgjakta er leid ut i perioden 2023 – 2027.

Alle elgjegere i Løiten Almenning skal ha gyldig jaktkort for elgjakt. Alt oppgjør skjer etter varmvekter og jaktlagene er pliktig til å rapportere vekten inn til jaktoppsynet senest dagen etter felling. Jaktoppsynet avgjør behov for kontrollveging.

KART OVER ELGTERRENG

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med på e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440.