Snøbrøyting

Snøbrøyting på Budor vinteren 2021/2022

Vinteren er i anmarsj og planleggingen av brøyting er godt i gang. Til dere som vil ha brøyting til vinteren gjelder følgende:

Pris på snøbrøyting vintersesongen 2021 – 2022 er kr 3 000,- inkl. mva.:

 • Innkjøring til hytte etter anviste brøytestikker
 • Biloppstillingsplass etter anviste brøytestikker
 • Brøyting gjennomføres etter vurdering av nedbør og vindforhold
 • Tilgang til bestilling av brøyting gjennom hyttetjenester.net / hytteankomst.no

Påmeldingen gjelder hele vintersesongen 2021-2022. Faktura blir delt i to, der 50% blir fakturert i desember 2021, 50% etter endt vintersesong 2022.

Nye hytteeiere som vil ha snøbrøyting kan sende e-post til firmapost@loitenalmenning.no.

Alle som var tilknyttet snøbrøyting på Budor i vintersesongen 2020/2021, er automatisk med for sesongen 2021-2022, med mindre man avbestiller snøbrøyting innen 20. oktober 2021.

Hvordan bruke hytteankomst.no?
Hytteankomst er en tjeneste for å optimalisere snøbrøyting for å kunne gi best mulig resultat til dere som hytteeiere. Slik fungerer dette:

 • Hytteeier registrerer ankomst på hytteankomst.no, eller via appen Hyttetjenester, innen kl. 12.00 dagen før ankomst
 • Ved ankomst f.o.m. fredag t.o.m. søndag gjelder registrering innen kl. 12 torsdag
 • Brøytemannskap planlegger sin rute ut fra hvilke hytter som har behov for brøyting, og kan prioritere hytter som har meldt ønsket brøyting

Ved for sen oppmelding eller glemt å melde fra på hytteankomst.no, tilkommer et ekstra gebyr på kr 250,- hvis brøytemannskap blir tilkalt.

Forberedelser til snøbrøyting av oppstillingsplass:

 • Sett opp brøytestikker på begge sider av innkjøring, samt biloppstillingsplassen. Ingen brøytestikker – ingen brøyting.
 • Påse at brøytestikker ikke står for tett på eksisterende anlegg slik som terrasser/boder/ inngangspartier/gjerder/kantstein etc.
 • Armeringsjern for å sikre plaststikker er ikke lov. Dette kan medføre fare for mennesker og eiendom.
 • Påse at stein eller andre hindringer er utenfor brøytesone, slik at dette ikke kommer inn i fresen. Dette ødelegger snøfresen og kan medføre fare for mennesker og eiendom.
 • Brøytestikker kan kjøpes på Budor Gjestegård (høyre side av inngangen). Stikkene koster kr 10,- pr. stk. Betaling kontant i postkassa, eller du kan benytte Vipps nr. 134887.

Vedlikehold gjennom vinteren
Erfaringsmessig blir det mye snø på Budor gjennom vintersesong. Derfor er det viktig at du som hytteeier tar følgende ansvar for å få et best mulig resultat av brøytingen:

 • Innkjøring med parkerte kjøretøy, vil få redusert brøyting. Påse at det er fritt for kjøretøy hvis dere vil ha hele innkjøringen brøytet.
 • Vi ber om at snø fra hyttetak ikke måkes ned i innkjørsel. Dette er krevende å ta igjen for brøytemannskap da snøen er hard og klumpete. Ekstraturer for å fjerne snø etter takmåking vil bli fakturert etter medgått tid inkludert kjøring til Budor.

Start og slutt på sesongen
Vi ber om forståelse for at de første brøytingene om høsten, og de siste om våren ikke alltid blir perfekte. Dette skyldes at vi må være litt forsiktige for å unngå at snøfreseren skjærer seg ned i veien, og tar med seg grus som kan havne hos naboen eller ute i marka.

Vakttelefon
Vakttelefonen er til for spesielle tilfeller og prekære behov, gjeldende kun snøbrøyting:

Svaenlia og Budor sentralområde:                 974 85 350
Budor Nord:                                                            974 65 460

Nyhetsbrev og informasjon
Hvis du ønsker nyhetsbrev eller annen informasjon i digital form, ber vi om at dere melder inn deres e-postadresse til: firmapost@loitenalmenning.no

Vi ser fram til nok en flott vinter på Budor!