Snøbrøyting

1. Snøbrøyting i Svaenlia vinteren 2018/2019:

Det går mot vinter og snø på Budor, og vi forbereder oss til brøyting. Som tidligere år vil det bli brøytet ved snøfall av betydning. Grensa for snøfall av betydning er 7 cm. lett snø og 5 cm. våt snø.

Hvis du ønsker å være med på brøyteordningen kommende vinter ber vi om at svarskjema returneres i utfylt stand til firmapost@loitenalmenning.no , alternativt sendes pr. post til Løiten Almenning, Pb. 68, 2341 Løten. Svarfrist er 28. september.
Husk å oppgi mobilnummer på svarskjemaet!

Nedenfor ligger informasjon og svarslipp om brøyteordningen for Svaenlia: 
Snøbrøyting i Svaenlia vinter 2018 – 2019_brev
Info om snøbrøyting vedr app 2018-2019
Svarslipp snøbrøyting Budor Svaenlia 2018-2019


2. Snøbrøyting Budor Nord, Støregarden vinteren 2018/2019:

På tampen av sommeren forbereder vi oss til vinter og snø. Tidligere hatt en ordning med to alternative brøyteopplegg. Det ene alternativet har vært brøyting kun i forbindelse med helger, det andre alternativet har vært brøyting ved snøfall av betydning. Vår erfaring med denne løsningen er at den er krevende å gjennomføre i praksis, og den er ikke brøytebesparende. Kommende vinter vil det derfor være brøyting ved snøfall av betydning som er eneste alternativet. Grensa for snøfall av betydning er 7 cm lett snø og 5 cm våt snø.

Vi har hatt samme pris i fire år, og vil foreta en prisjustering. Prisen for sesongen 2018/2019 vil være kr 2 300 inkl mva. Fakturering vil skje februar 2019, midt i sesongen.

Hvis du ønsker å være med på brøyteordningen kommende vinter, ber vi om at svarskjema returneres i utfylt stand til firmapost@loitenalmenning.no, alternativt sendes pr. post til Løiten Almenning, Pb 68, 2341 Løten. Svarfrist er 10. september.

Svarskjema finner du her: Svarslipp snøbrøyting 2018-2019 Budor Nord


3. Generell informasjon om snøbrøyting:
Hvis du ønsker brøyting er det viktig at du setter opp brøytestikker på begge sider av innkjøringa, samt på biloppstillingsplassen. Brøyting vil ikke bli utført hvis ikke innkjøringa er markert med stikker. Sørg for at brøyteområdet er fritt for stein, disse kan medføre farlige situasjoner og de kan ødelegge freserne. Brøytestikker kan kjøpes på Budor Gjestegård (høyre side av inngangen). Stikkene koster kr 10,- pr. stk. Betaling kontant i postkasse eller du kan bruke Vipps nr. 134887.

Vi ber om forståelse for at de aller første brøytingene om høsten, og de siste om våren ikke alltid blir perfekte. Dette skyldes at vi må være litt forsiktige for å unngå at snøfreseren skjærer ned i veien, og tar med seg grus som kan havne hos naboen eller ute i marka.

Vi ser fram til en flott vinter på Budor!

Gi beskjed omgående hvis ikke snøbrøytingen er tilfredsstillende.

Vakttelefon for traktorbrøyting i Svaenlia : 974 85 350
Vakttelefon for traktorbrøyting Budor Nord: 974 65 460
Vakttelefon for traktorbrøyting Caravan: 974 85 344
Løiten Almenning: 625 47 440

Vi ser fram til en flott vinter på Budor!

Hilsen Løiten Almenning