Rondanestien

Rondanestien er en sammenhengende stirute fra Hjerkinn til Oslo. Stien går gjennom Løten på langs – fra Brennsætersnippen i nord til Nybuåsen i sør – en strekning på 7 mil. Over Løtenfjellet fram til Savalsætra går stien gjennom glissen fjellskog og myrer, før den så dukker ned i de mer produktive skogsområdene og etter hvert også møter fast bosetting. Den passerer fine utsiktpunkter som Gjetholen, Svaen, Klekkefjellet, Savalsætra, Rokoberget og Nybuåsen.

Langs ruta finnes flere overnattingsmuligheter: Snippkoia, Målia, Budor og Svartskogkoia. Fra Svartskogkoia er det en god dagsmarsj til Tingstadkoia som ligger et par kilometer inn i Stange. Strekningen byr også på bademuligheter i Sjølisjøen og Rokosjøen.

På Rokoberget sør for Rokosjøen passerer stien ruinen av Rokokirken som er nevnt i et pavebrev så tidlig som i 1252.  Turen fortsetter videre sørover gjennom flere små grender i vestre Skogbygd.

Noen kilometer lenger sør går stien over Stensåsen som opprinnelig er en gammel finneboplass. Her tar det av en merket sti østover til Torpsætra og med videre forbindelse østover til Finnskogleden.

Før vi krysser kommunegrensa til Stange,  passerer vi Nybuåsen, hvor det også har vært en finneboplass. Fra Nybuåsen er det fin utsikt mot vest og nord, hvis vi tar en liten avstikker vestafor stien.

Fyldig beskrivelse av hele Rondanestien finnes her