Rådyrjakt

Utleie av rådyrjakt er delt opp i to perioder. Bukkejakt fra den 10. august t.o.m. 24. september og ordinær jakt fra 2. oktober t.o.m. 23. desember. Bukkejakt leies ut til enkelte jegere, mens den ordinære jakta leies ut til jaktlag.

Rådyrjakta blir leid ut på 3 års kontrakter, med ny kontraktsperiode f.o.m 2018.

Bukkejakt

1 stk. voksen råbukk pr. søknad. Det kan bli utdelt to retter på hvert jaktfelt.

Priser: Jaktfelt 1,4 og 5: Kr 1.100,-. Jaktfelt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16: Kr 1.300,- Alle priser inkl. mva. For å søke/kjøpe – trykk på linken “kjøp her”

KJØP HER!

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

Ved tildeling vil fellingsløyve bli tilsendt sammen med faktura. Fellingsløyven er kun gyldig hvis fakturaen blir betalt innen betalingsfrist.

Søknadsfrist er 30. april.

De jegere som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Det oppfordres til å felle rev under bukkejakta.

Ordinær rådyrjakt

Hver fellingsløyve gir rett til felling av 2 dyr.

Priser: Jaktfelt 1,4 og 5: kr. 1.100,-. Jaktfelt 7,9,11 og 17: kr. 1.600,-. Jaktfelt 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 og 16: kr. 2.100,-. Alle priser er inkl. mva. For å søke/kjøpe – trykk på linken “kjøp her”

KJØP HER!

Lagene skal bestå av 3 til 6 jegere. Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.

Ved tildeling vil fellingsløyve bli tilsendt sammen med faktura. Fellingsløyven er kun gyldig hvis fakturaen blir betalt innen betalingsfrist.

De lagene som ikke selv har godkjent ettersøkshund må før jakten starter ha inngått avtale med godkjent ettersøksekvipasje. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Søknadsfrist er 30. april.