Rådyrjakt 2024

Utleie av rådyrjakt er delt opp i to perioder. Bukkejakt fra den 10. august t.o.m. 24. september og ordinær jakt fra 2. oktober t.o.m. 23. desember. Bukkejakt leies ut til innenbygdsjegere, mens den ordinære jakta leies ut til jaktlag. Både bukkejakt og ordinær jakt leies ut på ettårskontrakter.

Bukkejakt
1 stk. voksen råbukk pr. søknad. Det blir utdelt to retter på hvert jaktfelt.

Priser:
Jaktfelt 1, 4 og 5: kr 1 400,-
Jaktfelt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18: kr 1 600,-
Jaktfelt 19: kr 1 000,-
Alle priser inkl. mva.

For å søke/kjøpe, trykk på linken her: SØK HER!
Søknadsfrist er 30. april.

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.
Jegere må oppgi navn og nr. på ettersøksekvipasje i søknaden.

LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Ordinær rådyrjakt
Hvert fellingsløyve gir rett til felling av 2 dyr.

Priser fellingsløyve:

Klasse 1:
Jaktfelt 1, 4, 5 og 19: kr 500,-

Klasse 2:
Jaktfelt 3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17: kr 1 500,-
Alle priser er inkl. mva.

Det åpnes opp for søknad på Inatur 10.05.2024 klokka 09.00. Søknadsfrist er 31. mai.

For å søke/kjøpe, trykk på linken her: SØK HER!

Etter trekning og tildeling av jaktfelt må medlemmer av laget (ikke jaktleder) inn og kjøpe seg «gangkort» til kr 200.- på tildelt jaktfelt. Det vil legges ut på Inatur etter ferdig tildeling av jaktfeltene.

Jaktlaget skal bestå av 4 til 6 godkjente jegere, jaktleder og nestleder og to til må være innenbygdsboende  i Løten. Det betyr at om dere bare er 4 på laget må alle være innenbygdsboende.

For at det skal være en rettferdig trekning, kan dere som søker kun stå oppført på et lag. Når trekningen er utført står dere fritt å avtale medlemskap i ett annet lag der det er ledig plass.

Søknad om jakt må inneholde personopplysninger på alle jaktlagets medlemmer, samt jegernummer og ettersøksavtale.

NB! For feltene 1, 3 og 4 er det en ukes opphold i rådyrjakta fra 15/10 til og med 21/10.

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Det kan søkes om tilleggsdyr når fellingskvote er felt. Pris på tilleggsdyr er kr 600,-

Rådyrjegere har under rådyrjakta adgang til å felle rev. Utenom rådyrjakta må jaktkort for småvilt løses.