Rådyrjakt 2023

Utleie av rådyrjakt er delt opp i to perioder. Bukkejakt fra den 10. august t.o.m. 24. september og ordinær jakt fra 2. oktober t.o.m. 23. desember. Bukkejakt leies ut til innenbygdsjegere, mens den ordinære jakta leies ut til jaktlag. Både bukkejakt og ordinær jakt leies ut på ettårskontrakter.

Bukkejakt
1 stk. voksen råbukk pr. søknad. Det blir utdelt to retter på hvert jaktfelt.

Priser:
Jaktfelt 1, 4 og 5: kr 1 400,-
Jaktfelt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18: kr 1 600,-
Jaktfelt 19: kr 1 000,-
Alle priser inkl. mva.

For å søke/kjøpe, trykk på linken her: SØK HER!
Søknadsfrist er 30. april.

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel.
Jegere må oppgi navn og nr. på ettersøksekvipasje i søknaden.

LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Ordinær rådyrjakt
Hvert fellingsløyve gir rett til felling av 2 dyr.

Priser:
Jaktfelt 1, 4 og 5: kr 1 600,-
Jaktfelt 7, 9, 11 og 17: kr 2 100,-
Jaktfelt 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 og 16: kr 2 600,-
Alle priser er inkl. mva.

For å søke/kjøpe, trykk på linken her: SØK HER!
Søknadsfrist er 30. april.

Lagene skal bestå av fire til seks jegere, hvorav minimum fire må være innenbygdsboende. NB! For feltene 1, 3 og 4 er det en ukes opphold i rådyrjakta fra 15/10 til og med 21/10.

Jaktlaget må oppgi navn og nr. på ettersøksekvipasje i søknaden.

Skyteprøve og bevis for godkjente treningsskudd skal bæres med ved jakt og fremvises ved forespørsel. LJFF har egen ettersøksring. Opplysninger om denne får du enten på LJFF sin nettside eller ved å kontakte Løiten Almenning.

Det kan søkes om tilleggsdyr når fellingskvote er felt. Pris på tilleggsdyr er kr 600,-

Rådyrjegere har under rådyrjakta adgang til å felle rev. Utenom rådyrjakta må jaktkort for småvilt løses.