Godkjente Bruksregler – Løiten Almenning

Kunngjøring av nye bruksregler: Nye bruksregler skal fastsettes etter allmenningsloven § 3-7 og skal etter § 3-8 godkjennes av departementet. Bruksreglene skal ikke stride mot loven. Før departementets godkjennelse har utkastet til nye bruksregler vært lagt ut til høring for

Les mer

Trekning av jaktkort – hytteeiere

Trekning av jaktkort – hytteeiere

Følgende personer (hytteeiere) er trukket ut for småviltjakt 1. periode (fra 10. september 2016): Reidar Nylænder Rolf Strand Pål Stenhaug Kjell Arne Karterud Bjørn Ola Ørbeck Jensen Kjell Erik Thomassen Leif Skuterud Geir Solvin Ole Kristian Stenhaug Kenneth Knashaug Jaktkort med

Les mer

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2015

Løiten Almennings årsmelding for 2015 finner du her: Årsmelding LA 11.3.16 Denne tilsendes de bruksberettigede i uke 11. Årsmeldingen finnes også utlagt på allmenningskontoret. Årsmøte med valg holdes på Kilde fredag 1. april fra kl. 14.00. Stemmeavgivning fra kl. 14.05

Les mer