Hjortejakt

HJORTEJAKT

Hjort er en relativt nytt innslag i Løiten Almenning. Det har lenge vært enkelte streifdyr innom, men det er først i de senere år at vi har en stasjonær jaktbar stamme. Hjortestammens størrelse og terrengets beskaffenhet gjør at det ikke er noe separat utleie av hjortjakt, men elgjaktlagene har tilgang til å felle hjort under elgjakta. Den første hjorten i Løiten Almenning ble felt av Tom Rune Larsen i 2008.