Kvalitets, miljø- og bærekraftspolicy

Langsiktighet preger Løiten Almenning sin virksomhet. Langsiktighet innebærer fokus på kvalitet, miljø og bærekraft.  Som stor skog- og utmarksaktør er dette nødvendig for å eksistere i nye 185 år.

Vi skal være landets best drevne skogeiendom, og tilby den beste hyttedestinasjonen innen sitt segment. Ingen av disse ambisjonene kan oppfylles uten å drive all vår virksomhet i samsvar med lover og regler og våre interne rutiner. Dette medfører fokus på kontinuerlig forbedring av vårt arbeid med å oppnå god lønnsomhet med stadig mindre belastning på miljø og klima, levere sertifiserte produkter fra skogen, og skape gode opplevelser for våre hyttekunder og besøkende. Alt vi gjør tåler åpenhet.

Vårt kvalitetsarbeid skal:

 • Optimalisere økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold i skogsdrifta
 • Bomiljø og aktivitetstilbud til hyttefolket skal bidra til gode opplevelser
 • Fornøyde kunder og motiverte ansatte er våre viktigste kvalitetskriterier
 • Kontinuerlig arbeide for å øke servicegrad og effektivitet overfor våre kunder og samarbeids-partnere
 • Alltid være innenfor gjeldende lovverk, og gjennomføres etter interne rutiner som kontinuerlig forbedres.
 • Våre interessenter skal kjenne Løiten Almenning sine kvalitetskrav

Vårt miljø- og bærekraftsarbeid skal:

 • Begrense påvirkningen virksomheten vår har på landskap, vegetasjon, biotoper og klima
 • Utnytte skogen bærekraftig, mer skog til neste generasjon
 • All skogbehandling skal skje i tråd med PEFC/FSC® sine prinsipper og kriterier for miljø-standarder
 • Vi vurderer kontinuerlig alternative energikilder i våre anleggs- og driftsområder
 • Proaktivt velge miljøvennlige løsninger
 • Redusere avfall og sørge for ryddighet i våre drifts- og anleggsområder
 • Alltid være innenfor gjeldende lovverk, og gjennomføres etter interne rutiner som kontinuerlig forbedres.
 • Våre interessenter skal kjenne Løiten Almenning sine miljøkrav

For å bli litt bedre hele tiden involverer vi våre ansatte i arbeidet med å gjøre våre kunder fornøyde og ta vare på miljøet rundt oss. Dette gjelder også underleverandører og andre samarbeidspartnere slik at de kan bidra til at vi leverer best mulig produkter og tjenester med minst mulig påvirkning på natur og miljø.

Har du synspunkter eller spørsmål, så send oss gjerne en e-post