Ledige koier

Ta kontakt med oss for oversikt over ledige koier.
Koiene leies ut på åremål, 3-årige kontrakter. I kontrakten gis det rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt.

For mer informasjon og evt. visning, ta kontakt på tlf. 625 47 440 eller firmapost@loitenalmenning.no