Koier

Ill koie roed

Tidligere var koiene en viktig del av skogbruket i Løiten Almenning, men etter at skogsmaskinene tok over ble de aller fleste koiene liggende urørt. Som et resultat av dette har Løiten Almenning i dag ca. 70 – 80 koier i svært varierende stand. Flere koier har blitt pusset opp de siste årene.

Disse koiene leies ut på åremål, 3-årige kontrakter.
I åremålskontrakten gis det rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt.

For mer informasjon om evt. ledige koier og visning, ta kontakt på tlf. 625 47 440 eller firmapost@loitenalmenning.no