Koier

Ill koie roed

Tidligere var koiene en viktig del av skogbruket i Løiten Almenning, men etter at skogsmaskinene tok over ble de aller fleste koiene liggende urørt. Som et resultat av dette har Løiten Almenning i dag ca 70 – 80 koier i svært varierende stand.

Med et klart mål om å ta vare på den ressursen disse koier representerer, ble det i 2008 satt ned en prosjektgruppe for å ta vare på koiene. Resultatet av dette er at vi nå har et mål om å pusse opp cirka 5 koier i året, som vil bli lagt ut til åremålsleie.

Pr. mars 2019 har vi flere ledige koier. Koiene leies ut på åremål, 3-årige kontrakter. I kontrakten gis det rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt.

For mer informasjon og evt. visning, ta kontakt på tlf. 625 47 440 eller firmapost@loitenalmenning.no