Koier

Ill koie roed

Tidligere var koiene en viktig del av skogbruket i Løiten Almenning, men etter at skogsmaskinene tok over ble de aller fleste koiene liggende urørt. Som et resultat av dette har Løiten Almenning i dag ca 70 – 80 koier i svært varierende stand.

Med et klart mål om å ta vare på den ressursen disse koier representerer, ble det i 2008 satt ned en prosjektgruppe for å ta vare på koiene.
Resultatet av dette er at vi nå har et mål om å pusse opp cirka 5 koier i året, som vil bli lagt ut til åremålsleie.

Klikk på linken nedenfor, for å se hvilke koier som er ledige for utleie

Klikk for å se ledige koier