Strøm på hytta

Strømnettet på Budor er under stadig utbygging. Har du/dere spørsmål angående å få lagt inn strøm på hytta så kontakt:
Eidsiva Nett AS, tlf: 62 56 1000 eller firmapost@eidsivaenergi.no
eller direkte med:
Jan Olav Grønvold i Eidsiva Nett AS,
tlf.: 95 98 13 93 eller janolav.gronvold@eidsivaenergi.no

For dere som har hytte langs Ruskåsvegen, så kan dere laste ned informasjonsskriv om utbygging Budor/Ruskåsen ved å trykke her.