Strøm på hytta

Strømnettet på Budor er under stadig utbygging. Har du/dere spørsmål angående å få lagt inn strøm på hytta så kontakt:

Eidsiva Nett AS, tlf: 61 28 66 56