Salg av hytte

Alle hytter i Løiten Almenning er festetomter, og dette gjør at prosessen ved salg av hytter blir litt annerledes enn ved vanlige eiendomsoverdragelser. Når en bruker eiendomsmegler vil megleren ordne alt dette for dere, men det er uansett viktig at dere vet hva som skal skje.

Den største forskjellen er at overdragelsen må godkjennes av Løiten Almenning. Dette er fordi festekontrakten må overføres til ny eier, dvs. at festekontrakten får en ny part og dette må da godkjennes av oss som utleier. Denne godkjenningen foretas av styret i Løiten Almenning på styremøtene som i hovedtrekk avholdes hver måned. Behandlingstiden vil derfor variere etter hvilket tidspunkt vi mottar skjøte i forhold til tidspunktet for styremøte. Behandlingsgebyr/Overdragelsesgebyr er for tiden kr 3 900,- og vil bli etterfakturert.

Fremgangsmåten for godkjenning av overdragelsen styres av om du har en tinglyst festekontrakt eller ikke. Før 1980 var det ingen regler for at festekontrakter skulle tinglyses, så vi har fortsatt mange hytter der det ikke er tinglyst festekontrakt. Konsekvensen med å ikke ha tinglyst festekontrakt, er at det er Løiten Almenning som står som hjemmelshaver/eier i eiendomsregistrene. Dette fører til at dere ikke har lov til å låne penger med sikkerhet i hytta. Det er et stort fokus fra det offentlige om at eiendomsregistrene skal være riktig, så det anbefales å få orden på dette. Fremgangsmåten er beskrevet under teksten for salg av hytter uten tinglyst festekontrakt.

 

SALG AV HYTTER MED TINGLYST FESTEKONTRAKT

Så lenge det finnes en tinglyst festekontrakt på hyttetomta er prosessen veldig enkel. Da er det bare å overføre festeretten til ny eier av hytta. Dette gjøres ved at styret i Løiten Almenning skriver under som bortfester på skjøtet for hytta. Når skjøtet blir tinglyst, vil festeretten automatisk overføres til ny eier. Fremgangsmåten blir som følger: Etter at både kjøper og selger har skrevet under på skjøtet  sendes dette til Løiten Almenning. Saken blir behandlet på det første styremøtet etter at skjøtet er mottatt, og det ferdig underskrevne skjøte returneres til selger/eiendomsmegler. Behandlingsgebyr/Overdragelsesgebyr er for tiden kr 3 900,- og vil bli etterfakturert.

 

SALG AV HYTTER UTEN TINGLYST FESTEKONTRAKT

Som tidligere beskrevet står hytta i eiendomsregisteret som Løiten Almenning sin eiendom. Denne eiendomsretten må derfor overføres til ny eier, og det gjøres på følgende måte: Det må utarbeides en ny festekontrakt på ny eier av hytta, dette må gjøres da de gamle festekontraktene ikke inneholder riktig tekst i forhold til hva Statens Kartverk krever (Statens Kartverk er ansvarlig for eiendomsregisteret). Så må det skrives et skjøte fra Løiten Almenning til ny eier av hytta. Når både skjøte og festekontrakt er ferdig underskrevet, sender Løiten Almenning begge dokumentene til tinglysning. Dere vil når alt er klart, motta en ferdig tinglyst festekontrakt i posten fra oss. Behandlingsgebyr/Overdragelsesgebyr er for tiden kr 3 900,- og vil bli etterfakturert.

Det er viktig å være klar over at Statens Kartverk krever dokumentavgift på transaksjonen, og dette selv om dere har eid hytta i mange år og bare vil ha orden på det papirmessige. Dokumentavgiften er i dag på 2,5 % av salgssummen.

 

TINGLYSNING AV HYTTER UTEN TINGLYST FESTEKONTRAKT

I eiendomsregisteret står hytta registrert som Løiten Almenning sin eiendom. Denne eiendomsretten må derfor overføres til eier av hytta, og det gjøres på følgende måte: I de tilfeller der det er mulig, vil inngått festekontrakt tinglyses. Alternativt må det utarbeides ny festekontrakt.  I tillegg må det skrives et skjøte fra Løiten Almenning til eier av hytta. Når både skjøte og festekontrakt er ferdig underskrevet, sender Løiten Almenning begge dokumentene til tinglysning. Når alt er klart, vil du motta en ferdig tinglyst festekontrakt i posten fra oss. Det er også viktig å være klar over at Statens Kartverk krever dokumentavgift på transaksjonen, selv om dere har eid hytta i mange år og bare vil ha orden på det papirmessige. Dokumentavgiften er i dag på 2,5 % av avgiftsgrunnlaget/summen som oppgis i skjøtet. Arbeid som Løiten Almenning har i forbindelse med tinglysning av eksisterende festeforhold vil bli etterfakturert, behandlingsgebyret er for tiden kr 3 900,-