Reguleringsplaner Svaenlia og Budor Nord

For å gjøre det enkelt når dere enten skal bygge en ny hytte eller skal bygge på en eksisterende, har vi her lagt ut alle planbestemmelsene og reguleringsplanene på Budor.

SVAENLIA

 

Godkjent år Planbestemmelser                                   Reguleringsplaner
1998 Felt H1B Felt H1B
1997 Felt H1A + H2 Felt H1A + H2
2000 Felt H3A Felt H3A
2001 Felt H3B + H4 Felt H3B + H4
2004 Felt H5 + H7 Felt H5 + H7
2006 Felt H6 Felt H6
2009 Felt H12 Felt H12
20XX Felt Hxx Felt Hxx
20XX Felt Hxx Felt Hxx
20XX Felt Hxx Felt Hxx
20XX Felt Hxx Felt Hxx

 

 BUDOR NORD

 

Godkjent år Planbestemmelser                                   Reguleringsplaner
1991 Veslegardsholtet Syd Veslegardsholtet Syd
1996 Felt D + G Felt D + G
1995 Felt H Felt H
2004 Felt J + K Felt J + K
2001 Felt L + M Felt L + M
2003 Felt N Felt N
2006 Felt O Felt O
20XX Felt xx Felt xx
20XX Felt xx Felt xx