Snøbrøyting

Løiten Almenning står for all brøyting i fjellet. I oktober hvert år sender vi ut et påmeldingskjema der du/dere melder fra om oppkjørselen til hytta skal bli brøytet. Skjemaet blir sendt ut til alle hytteeiere.
Pris og informasjon fåes også ved henvendelse til allmenningskontoret.

Vennligst sett opp stikker for markering av innkjøring og plass. Brøytestikker kan kjøpes for kr. 10,- ved Budor Gjestegård.
NB: Det er viktig at stikkene blir satt slik at ikke kantsteiner og lignende blir dratt inn i snøfreseren, og at det blir satt ned stikker der innkjøringen starter. (Dvs. helt nede ved hyttefeltsveien/hovedveien.) Brøyting vil ikke bli utført hvis ikke innkjøringen er markert.

Gi beskjed omgående hvis ikke snøbrøytingen er tilfredsstillende.

Vakttelefon for traktorbrøyting i Svaenlia : 974 85350
Vakttelefon for traktorbrøyting Budor Nord: 974 65460
Vakttelefon for traktorbrøyting Caravan: 974 85344
Løiten Almenning: 625 47440