Veger i Løiten Almenning

I 2009 ble det installert automatiske bommer på vegene opp mot Budor. Et anlegg ved den gamle skistadion langs Budorvegen, og et anlegg ved forsvarets lager (arsenalet) på Østre Fjellveg.

Det kan betales med både kort og mynt ved begge bomstasjonene. For dere som bruker allmenningen mye, anbefaler vi at dere kjøper årskort. Dette fåes kjøpt ved å ta kontakt med Løiten Almenning enten på telefon 62 54 74 40 eller ved e-post: firmapost@loitenalmenning.no

Priser gjeldende fra 01.01.2017

Enkeltbillett                                     kr  60,-

Årsavgift 1.1. – 31.12.                       kr 1.200,-

Vintersesong 01.11 – 30.04.           kr 700,-

Sommersesong 01.05 – 31.12.        kr 700,-

 

Beboere på Caravanplassen:

Årsavgift 15.09.17 -14.09.18           kr 1.200,-

Sesong vinter 15.09.17 -15.05.18    kr  700,-

I tillegg til årsavgiften og sesongavgiften kommer det en engangsinvestering på kr. 100,- for et elektronisk bomkortet. Bomkortet kan brukes i mange år. Ved kjøp av årskort vil man automatisk få tilsendt en faktura på fornyelse året etter. Ved betaling av denne vil man automatisk fornye årskortet.