Informasjon om helikopterflyging

Løiten Almenning søkte i vinter Statsforvalteren i Innlandet om å lage sykkelsti mellom Svaen og Målia i Løtenfjellet. Nå har prosjektet fått tommel opp, og vi er veldige glade for at tiltaket ble godkjent.

Bakgrunnen for søknaden var at den eksisterende turstien fra Svaen til Målia ikke er egnet for bruk av sykkel, da det er flere partier med myrområder. Stien som går der i dag er mye brukt og det medfører også en del slitasje på terrenget. Det er derfor positivt å få ferdselen over på klopper og gruslagt sti. Området som skal gruslegges får en maksimal bredde på en meter.

Vi begynte å kjøre ut klopper på deler av strekningen, mens det fortsatt var snø. Nå skal det jobbes med å legge ut kloppene på strekningen i ukene framover. Mandag 8. juli vil klopper til stien mellom Svaen og Målia bli fraktet ut med helikopter. Kloppene lastes på den store parkeringsplassen, og flys over skitrekket og Svaen mot Målia. Vi ber om at alle holder god avstand mens arbeidet pågår. Helikopter benyttes for å få ferdigstilt kloppleggingen dette året, og for å unngå mange dagers transport med ATV.

Vi beklager støyen dette vil medføre en kort periode på mandag. Vi tar værforbehold, så datoen kan evt. bli flyttet.