Småviltjakt

Småviltjakta er organisert som et samarbeid med Løiten Jeger og Fiskeforening, der LJFF har ansvaret for deler av jaktkortsalget.

De siste årene har det til tider vært et stort jakttrykk under småviltjakta, og vi vil derfor forsøke å justere dette ved å innføre to jaktperioder med litt forskjellige regler hva gjelder salg av jaktkort. Av samme grunn vil det nå ikke lengre være anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort, så småviltjakten vil være forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning.

Periode 1: 10. september t.o.m. 24. september. I denne perioden selges det jaktkort til innenbygdsboende, som er medlem i LJFF eller bruksberettiget i Løiten Almenning, koieleiere i Løiten Almenning.  I tillegg selges det 10 årskort til hytteeiere (Disse kortene gjelder f.o.m periode 1 t.o.m. periode 2). For å få kjøpt disse kortene må søknad sendes Løiten Almenning før 1. mai, søknadskjema kan lastes ned ved å trykke på denne linken.

SØKNADSKJEMA 1. PERIODE.
I denne perioden selges det kun årskort.

Periode 2: f.o.m. 2. oktober og ut jaktsesongen har hytteeiere i Løiten Almenning anledning til å kjøpe 2 årskort pr. hytte. I tillegg selges det dagskort og 3 dagerskort til hytteeiere og innenbygdsboende.
NB: Det er kun hytteeier og hans/hennes nærmeste familie (inkl. svigerdatter/sønn) som har anledning til å kjøpe kort som hytteeier.

Jakttider:

 And og Ringdue 21/8-24/9 og 2/10-23/12
Skogsfugl (forbudt med rifle) og rype 10/9-24/9 og 2/10-23/12
Hare 10/9-24/9 og 2/10-23/12 og 1/1-29/02
Kanadagås 10/8-3/12
Rev 15/07-15/04
Mår 1/11-15/03
Mink Hele året

Jaktregler:

  • For jakt på rovvilt (rev, mår og mink) utenfor jaktiden for øvrig småvilt, utsteder LJFF rovviltkort. All jakt uten jaktkort eller rovviltkort er forbudt.
  • For jakt med hund i 1. periode er krav om gyldig sauerenhetsbevis. Kontaktperson i LJFF for sauedressur er Jan Eike, tlf 62 59 04 47.
  • Det tas forbehold om tidligere slutt og/eller begrensinger av jaktområder. LJFF kan avholde jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at JAKTPRØVE PÅGÅR!
  • Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
  • Båndtvang til 20. august. Jakthundtrening, jakthundprøver og jaktdressur tillates ikke med løs hund før 10. september.
  • Postering og jakt på allmenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
  • Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse i opp til 3 år.

Jaktkortpriser:

Årskort (Medl. LJFF og bruksberettigede i Løiten Almenning) kr  1 250,-
Årskort ungdom f.o.m 15 år t.o.m 17 år. (Medl. LJFF og bruksberettigede i Løiten Almenning) kr.    300,-
Årskort hytteeier 1+ 2. periode kr. 2 000,-
Årskort hytteeiere 2. periode (2. kort per. hytte) kr. 1 500,-
Dagskort (2. periode) kr.    250,-
3 dagerskort (2. periode) kr.    600,-
Rovviltkort    Gratis

Jaktoppsyn Terje Nilssen tlf. 917 30 316.
Rovviltobservasjoner bes meldes snarest på tlf. 90 26 94 68