Søknadsskjemaer

For å få utbetalt bruksrettytelser må alle kvitteringene (kopi av originale fakturaer/scannede fakturaer) sammen med skjema for utbetalinger av bruksrettytelser sendes inn via e-post til firmapost@loitenalmenning.no eller leveres på allmenningskontoret.

Skjemaet får du ved å trykke på denne linken: Søknadsskjema om utbetaling av bruksrettytelser
Bilagene vil ikke bli returnert pr. post etter utbetaling.

Søknad med vedlegg sendes via e-post til: firmapost@loitenalmenning.no

Som hjelp ved skriving av søknader, har vi lagt ut tre eksempler. Søknaden som sendes til styret skal inneholde de samme opplysningene.

Eksempel på søknad vedlikehold

Eksempel søknad tilbygg våningshus

Eksempel på søknad nybygg driftsbygning