Informasjonsmøte for de bruksberettigede

Mandag den 10. august kl. 18.00, inviteres de bruksberettigede til et informasjonsmøte på Budor Gjestegård.

Agenda:

– Bruksregler for Løiten Almenning

– Budor 2025 – prosjektet
Velkommen!

Mvh

Styret i Løiten Almenning