Bruksregler i Løiten Almenning

Styret i Løiten Almenning har utarbeidet forslag til reviderte bruksregler for de bruksberettigede. Disse er lagt ut på høring på allmenningskontoret, eller du kan finne de her: Bruksregler Løiten Almenning

Høringsfristen er mandag 16. november.

Bruksreglene skal etter høringsfristen sendes inn til Landbruks- og Matdepartementet for endelig godkjenning. Disse vil erstatte de gamle bruksreglene for Løiten Almenning, som ble godkjent 11. desember 1995, og gjeldende fra 10. februar 1996.