Ny profil for Budor

Løiten Almenning har i sin strategiplan en klar målsetning om å styrke satsningen på Budor. Et ledd i dette er utarbeidelse av en ny profil og en skiltplan for Budor. Som et første trinn i denne satsningen har det kommet opp to nye velkomstskilt på Budor.

Budor har fått ny nettside, med ny profil og design. 

Vi gleder oss og ser fram til en styrket og målrettet satsning på Budor.