Budorvegen er åpen

Etter en lengre anleggsperiode på Budorvegen, strekningen fra Brattbakken og til parkeringsplassen på Budor, er vegen nå åpnet igjen for vanlig ferdsel.

I løpet av anleggsperioden vi har bak oss er det skiftet alle stikkrenner på strekningen, det er forsterket og utbedret vegkanter og vegen er dypstabilisert. Den siste uken har strekningen blitt asfaltert. NB! Ved sorteringsanlegget til Sirkula (Brattbakken) er det en høy asfaltkant, og det må kjøres veldig forsiktig over. Denne er merket både med markeringer og med spray. Her vil det bli lagt asfalt mandag 5. september.

Av andre gjenstående arbeider vil det bli lagt et dekke med gjenbruksasfalt 25 cm på hver side av asfalten mot grøften. Dette skjer i slutten av uke 38. Deretter vil veien bli merket med sidemarkeringer. Tidspunkter for dette er ennå ikke satt, men vil skje nå utover høsten.