Elgjakt i Løiten Almenning

Elgjakta i Løiten Almenning starter 25. september. Det er opphold i småviltjakta f.o.m. 24. september t.o.m. 1. oktober.

I Løten er det 120 jegere fordelt på 15 jaktlag, som har ei kvote på 65 dyr.
Den totale kvota i Løten er på 87 dyr.

Skitt jakt!

Lykkelig jeger og hund på bildet er Bjørn Arild Sveen og Fenja. Foto: Sigurd Skogen