Norsvin bygger ny teststasjon i Løten

Løiten Almenning har inngått avtale med Norsvin om bygging av en ny høyteknologisk råneteststasjon i Brattbakken, på allmenningens grunn.

Det nye anlegget er tegnet av Fjøssystemer. Grunnarbeidene på tomta er startet opp og skal være ferdigstilt i løpe av november. Selve oppføringen av bygget starter til våren og forventet ferdigstillelse er mai/juni 2024.

Les mer om prosjektet på Norsvin sin nettside her

Foto: Norsvin. Den nye teststasjonen blir Norsvins største anlegg, på hele 4500 kvadratmeter.