Status veger i fjellet

Støv fra hyttefeltsveger
Med god grunn mottar vi flere henvendelser vedrørende støv fra hyttefeltvegene. Dager med sol og varme gjør vegene våre tørre, og da støver de veldig. Vi er klare til å strø på støvbindende salt, så snart forholdene gjør dette mulig. Utfordringen er at skal salt binde støv, må vegen inneholde noe fukt. Slik forholdene er pr. nå, så er vegene alt for tørre, og vi må rett og slett ha litt regn før vi får gjort noe. Vi må derfor be om litt tålmodighet fra dere, samt litt velvillige værguder, så skal vi få ordnet med støvbinding.

Viktig informasjon om Målivegen: 
Etter en befaring tirsdag 6. juni ble det besluttet å åpne Målivegen for trafikk med under 2 tonn akseltrykk. Vegen har veldig svake kanter, som ikke tåler belastning. Dersom man møter bilder, må eksisterende møteplasser /p-plasser benyttes. Når forholdene tillater det, dvs. litt regn, vil vegen bli skrapet. Inntil da må det kjøres forsiktig, da overflaten er veldig ujevn. 

Alle veger i Løiten Almenning er nå åpne. 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på tlf. 625 47 440 eller e-post