Stenging av Nordhuevegen

Telenor har med veldig kort varsel sagt opp avtalen om brøyting til Nordhue, og veien vil av denne grunn ikke bli brøytet i vinter. Det vil bli brøytet en parkeringslomme ved Øisetra for brukere av speiderhytta, og andre besøkende. Vegen åpnes igjen etter snøsmeltingen.

Har du eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på e-post

Foto: Andreas Kokkvoll