To ledige rådyrterreng i Løiten Almenning

Etter tildeling av lagsjakt på rådyr er gjennomført, har vi fortsatt ledig jakt på to terreng. Dette gjelder felt 7 Nyseterfeltet og felt 19 Fjellet.

Jaktlaget skal bestå av fire til seks godkjente jegere, jaktleder og nestleder og to til må være innenbygdsboende i Løten. Det betyr at om dere bare er fire på laget må alle være innenbygdsboende. Søknad om jakt må inneholde personopplysninger på alle jaktlagets medlemmer, samt jegernummer og ettersøksavtale.

For mer informasjon om jakta, se her

For å søke om jakt på Inatur felt 7, trykk her
For å søke om jakt på Inatur felt 19, trykk her

For de som allerede er tildelt jakt, vil det bli lagt ut mer informasjon om når «gangkort/lagsmedlemskort» er klare for kjøp på Inatur.

Har du spørsmål, send oss en e-post