Boliger

Nybygg/tilbygg boliger til maks 150 m2 BRA totalt:

Søknad vedlagt målsatte tegninger og oversiktskart over eiendommen sendes allmenningskontoret før prosjektet settes i gang.
Bruksrettytelser for 2023 i Løiten Almenning finner du i lenken her