Koier i Løiten Almenning

Ill koie roedArbeidet med å pusse opp og klargjøre koier for fremtidig utleie går stadig fremover. Vi håper at vi snart vil få på plass en oversikt over hvilke koier som er tilgjengelige, og hvordan du kan forholde deg hvis du ønsker å leie. Følg med på webiden, mer info vil komme på plass eter hvert. I mellomtiden kan du lese mer om koiene Gå til egen infoside om koier – og du kan også benytte deg av de mange åpne koiene i allmenningen.