Årsmelding for 2015

Løiten Almennings årsmelding for 2015 finner du her: Årsmelding LA 11.3.16
Denne tilsendes de bruksberettigede i uke 11. Årsmeldingen finnes også utlagt på allmenningskontoret.

Årsmøte med valg holdes på Kilde fredag 1. april fra kl. 14.00.
Stemmeavgivning fra kl. 14.05 til kl. 18.00, øvrige årsmøtesaker fra kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet allmenningskontoret eller styrets leder senest fredag 25. mars.

Mvh
Løiten Almenning