Årsmøte med valg i Løiten Almenning

Den 1. april 2016 ble det avholdt årsmøte med valg på Kilde. Årsmøtet ble besøkt av 86 personer.
Det var 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som skulle velges:
Totalt ble det avgitt 183 godkjente stemmer, 1 stemme ble strøket.

Disse ble valgt inn som styremedlemmer til allmenningsstyret:

Hilde Kristin Mellum                     112 stemmer
Rolf Erik Thorkildsen                    103 stemmer

Disse ble valgt inn som varamedlemmer til allmenningsstyret:

Steinar Lilleaker                                 60 stemmer
Kari Helgestad Stuan                        48 stemmer
Christen Engeloug trer etter årsmøtet ut av styret, da han har solgt eiendommen sin. 1. vara Inger Rustad Krogstie trer inn i styret ut perioden (til valget i 2018).

I tillegg er Terje Nilssen valgt inn som ansattrepresentant.

Nytt styret skal konstituere seg snarlig.

Mvh
Løiten Almenning