Ny allmenningsbestyrer

Løiten Almenning har i dag ansatt Endre Jørgensen (56) fra Løten som ny allmenningsbestyrer/daglig leder. Han representer den fornyelsen ledergruppa i Løiten Almenning trenger, og har bred ledererfaring fra både offentlig og privat sektor.

Han er utdannet Sivilagronom fra Høyskolen på Ås, og har BI – utdannelse fra Gjøvik. Fra 2003 har han vært daglig leder i Driftsselskapet Vekstra AS, som han har vært med å bygge opp og utviklet til ett av Norges beste franchisebaserte regnskapskontorer innen jord og skogbruk. De er i dag 24 kontorer og mer enn 250 ansatte. Endre Jørgensen har lang erfaring som leder, og har blant annet også arbeidet som herredsagronom i Ringsaker, Elverum og Åmot, fylkesagronom og fungerende fylkeslandbrukssjef hos Fylkesmannen i Hedmark og avdelingsleder i Daldata AS.

Styrets vurdering er at Endre er svært godt skikket til stillingen som ny allmenningsbestyrer/daglig leder. Han har nødvendig lederkompetanse, og har sin styrke på langsiktige og strategiske vurderinger. Han kjenner Løiten Almenning svært godt, han er motivert og har veldig lyst til å ta fatt på jobben som ligger foran han.

Endre Jørgensen sitter som kjent i allmenningsstyret på 4. året, og har ikke deltatt i noe av ansettelsesprosessen. Han vil fratre videre styrearbeid etter årsmøte 31. mars. Endre Jørgensen tiltrer i Løiten Almenning fra 1.9.17.

15.03.2017
Styret i Løiten Almenning